Info

Behandeling

Bij het eerste bezoek is er een intakegesprek om de zorgvraag in kaart te brengen en te bekijken of u op de juiste plaats bent in de zorgketen. Na het intakegesprek volgt een specifiek onderzoek, hierin wordt er gekeken en gemeten, alle gegevens worden verwerkt in een stappenplan en vertaald naar een plan van aanpak. Na dit besproken te hebben met u gaan ik aan de slag om de zorgvraag te verhelpen.

Vergoeding

Door mijn certificering bij het SCAS zijn er zorgverzekeraars die de behandeling of een deel daarvan vergoeden. Elk jaar zien we dat de vergoedingen hoger worden. Voor verdere info: www.ngs.nl